Účast na brigádách

Každý člen klubu starší patnácti let má za povinnost odpracovat minimálně 6 hodin a to do 31. května daného roku. V případě nesplnění dané povinnosti je za každou neodpracovanou hodinu člen klubu povinen zaplatit 150,- Kč. Kniha brigád je umístěna u vchodu do klubovny oddílu, každý z účastníků brigády zde ve vlastním zájmu zapíše čas příchodu a odchodu. Dle knihy brigád bude posléze evidován celkový počet odpracovaných hodin. V případě, že se člen oddílu věnuje činnosti mimo pravidelný čas brigády, zapíše kromě času příchodu a odchodu rovněž i vykonanou činnost.