Členské příspěvky

Příspěvky 2019 – termín zaplacení nejpozději do 31. května 2019!!!!

dospělí (min. 6 brigádnických hodin) - 1 000,- Kč – za každou neodpracovanou hodinu se platí navíc 150,- Kč

dospělí starší 60ti let - 500,- Kč

děti - 400,- Kč

číslo účtu k zaplacení příspěvků: 0361223349/0800 - do vzkazu pro příjemce napište, za koho platíte

možnost platit hotově se nemění

 

Příspěvky 2019 – rodiny s dětmi

termín zaplacení nejpozději do 31. května 2019!!!!

1 rodič + 1 dítě – 1 200,-

1 rodič + 2 děti – 1 500,-

2 rodiče + 1 dítě – 2 200,-

2 rodiče + 2 děti – 2 500,-

číslo účtu k zaplacení příspěvků: 0361223349/0800 - do vzkazu pro příjemce napište, za koho platíte

možnost platit hotově se nemění