Správce oddílu

Tennis club Hýskov nemá v současné době pevně stanovenou osobu jmenovanou jako "Správce oddílu"

 

Povinnosti Správce oddílu:

- podřizuje své jednání zájmům klubu

- v rámci areálu spravuje čtyři dvorce, dvě treninkové plochy u odrazové stěny, sociální zařízení, šatny, klubovnu, sklad nářadí a přilehlé plochy uvnitř areálu včetně vývěsní skřínky,

- přebírá do správy materiální vybavení,

- se svěřeným materiálním vybavení nakládá s péčí dobrého hospodáře,

- provádí nákupy materiálu a služeb z finančních prostředků klubu v souladu s instrukcemi výboru klubu,

- vede řádnou evidenci svěřených agend pro kontrolní účely a účetnictví,

- je oprávněn vybírat členské příspěvky a další poplatky,

- řeší s výborem klubu nesrovnalosti, podněty nebo připomínky,

- provádí i jiné činnosti v popisu neuvedené dle rozhodnutí výboru klubu.

 

Před zahájením sezony (březen-duben) zajišťuje provedení prací za pomoci ostaních členů, které organizuje a vede jejich evidenci. Má na starosti zejména:

- generální jarní úklid areálu ve všech prostorách a objektech včetně likvidace materiálu organického původu a nepotřebného materiálu,

- přípravu hracích ploch včetně všech doplňků (sítí, hadic a úklid. prostředků), opravu nátěrů, poškozeného zařízení, zprovoznění vody a sociálního zařízení.

 

V průbehu herní sezóny (květen-říjen):

- zajišťuje účelné využívání areálu v souladu se zájmy klubu,

- kontroluje, zda hráči dodržují ustanovení o úpravě dvorců před a po ukončení hry,

- průběžně zajišťuje úklid v objektech a celém areálu, dbá na funkční způsobilost zařízení,

- zajišťuje dodržování pravidel pro hru členů, hru závodních hráčů dospělých a mládeže, hru členů, nečlenů a hostů,

- písemně eviduje hru nečlenů a hostů, vybírá od nich stanovené poplatky,

- zajišťuje provedení prací souvisejících s ukončením sezóny a zazimováním areálu.