Historie

   Současný tenisový klub (TC Hýskov) byl založen v roce 1974 několika tenisovými nadšenci, kteří v minulosti působili (ještě na starých dvorcích zbudovaných před 2. světovou válkou) v mládežnických družstvech Lokomotivy Beroun. Tehdejší tenisový oddíl TJ Prefa Hýskov vznikl s přispěním závodu Prefa Hýskov a za úzké spolupráce s předsedou tehdejší TJ.Prefa Hýskov pana J. Lhotky. Dokladem je době a režimu odpovídající záznam z kroniky oddílu z června roku 1974 a foto ze zakládající členské schůze. Jako oddíl TJ. Prefa působil do roku 1990, kdy se od tělovýchovné jednoty osamostatnil a byl nazván Tennis club Hýskov.

   Od svého vzniku byl členem okresního a krajského svazu tenisu, účastnil se okresních a oblastních soutěží dospělých a mládeže s výsledky odpovídajícími úsilí hráčů v jednotlivých kategoriích. V počtu cca  35 – 40 členů působil působil řadu let, zapojil do činnosti část místních sportovních seniorů a vychoval řadu nových členů z místní mládeže. Ve své době pořádal i velice oblíbené turnaje veteránů.

   V současné době má díky zvyšujícímu se počtu obyvatel obce i odpovídající základnu cca 95 členů, z toho asi 35 v dětských a mládežnických kategoriích.