Výbor klubu

Předsedou oddílu je Zdeněk Kučera

Pokladníkem klubu je Pavel Moucha

dalšími členy výboru klubu jsou Hana Šejdlová, Martin Vrbský a Aleš Veselý.